​TANAH HARAM “HARAMAIN”

(DALAM PENJAGAAN ALLAH)

————————————————-
Sangat disayangkan, jika ada kaum yang mengaku-ngaku Islam, tapi dengan hawa nafsu setan ingin menghancurkan tanah haram Makkah dengan rudal mutakhirnya.

Sungguh, Allah telah berjanji untuk menjaga tanah istimewa dan utama tersebut dari niat-niat jahil, bahkan dajjal sekalipun.

Keutamaan Tanah Haram Makkah

——————————————————

Tanah haram jika dimutlakkan secara umum yang dimaksudkan adalah tanah Haram Makkah. Inilah tanah yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. 
Jika disebut Haromain, maka yang dimaksudkan adalah Makkah dan Madinah. 
Ibnu Qayyim Al Jauziyah menyebutkan dalam Zaadul Ma’ad :

“Allah Ta’ala telah memilih beberapa tempat dan negeri, yang terbaik serta termulia adalah tanah Haram. Karena Allah Ta’ala telah memilih bagi nabinya – shallallahu ‘alaihi wa sallam– dan menjadikannya sebagai tempat manasik dan sebagai tempat menunaikan kewajiban. Orang dari dekat maupun jauh dari segala penjuru akan mendatangi tanah yang mulia tersebut.”
Di antara keutamaan tanah haram Makkah disebutkan dalam beberapa ayat dan hadits berikut.
● Pertama : 

Di Makkah terdapat baitullah.

Sebagaimana Allah menyebutkan mengenai do’a Nabi Allah –kholilullah (kekasih Allah)- Ibrahim ‘alaihis salam,
ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺳْﻜَﻨْﺖُ ﻣِﻦْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻲ ﺑِﻮَﺍﺩٍ ﻏَﻴْﺮِ ﺫِﻱ ﺯَﺭْﻉٍ ﻋِﻨْﺪَ ﺑَﻴْﺘِﻚَ ﺍﻟْﻤُﺤَﺮَّﻡِ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻟِﻴُﻘِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓَ ﻓَﺎﺟْﻌَﻞْ ﺃَﻓْﺌِﺪَﺓً ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺗَﻬْﻮِﻱ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﺍﺭْﺯُﻗْﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ
“ Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Rabb kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur .” (QS. Ibrahim : 37).
Rumah pertama yang dijadikan peribadatan kepada Allah Ta’ala adalah baitullah sebagaimana disebutkan dalam ayat,
ﺇِﻥَّ ﺃَﻭَّﻝَ ﺑَﻴْﺖٍ ﻭُﺿِﻊَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻟَﻠَّﺬِﻱ ﺑِﺒَﻜَّﺔَ ﻣُﺒَﺎﺭَﻛًﺎ ﻭَﻫُﺪًﻯ ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ
“ Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia ”  (QS. Ali Imran : 96).
Dan baitullah inilah yang dijadikan tempat berhaji sebagaimana disebutkan dalam ayat,
ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺣِﺞُّ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖِ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻄَﺎﻉَ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺳَﺒِﻴﻠًﺎ
“ Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali Imran : 97).
Haji ini dijadikan sebagai amalan penghapus dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ﻣَﻦْ ﺣَﺞَّ ﻟِﻠَّﻪِ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺮْﻓُﺚْ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻔْﺴُﻖْ ﺭَﺟَﻊَ ﻛَﻴَﻮْﻡِ ﻭَﻟَﺪَﺗْﻪُ ﺃُﻣُّﻪُ
“Siapa yang berhaji ke Ka’bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya.” (Muttafaqun ‘alaih).
Sebagaimana shalat di baitullah juga dilipatgandakan. Dari Jabir, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ﺻَﻼَﺓٌ ﻓِﻰ ﻣَﺴْﺠِﺪِﻯ ﺃَﻓْﻀَﻞُ ﻣِﻦْ ﺃَﻟْﻒِ ﺻَﻼَﺓٍ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺳِﻮَﺍﻩُ ﺇِﻻَّ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪَ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡَ ﻭَﺻَﻼَﺓٌ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ ﺃَﻓْﻀَﻞُ ﻣِﻦْ ﻣِﺎﺋَﺔِ ﺃَﻟْﻒِ ﺻَﻼَﺓٍ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺳِﻮَﺍﻩُ
“ Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) lebih utama daripada 1000 shalat di masjid lainnya selain Masjidil Harom. Shalat di Masjidil Harom lebih utama daripada 100.000 shalat di masjid lainnya. ” 

(HR. Ahmad 3/343 dan Ibnu Majah no. 1406, dari Jabir bin ‘Abdillah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih . Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 1173).
● Kedua : 

Tanah haram dijadikan tempat yang penuh rasa aman. Inilah berkat do’a Nabi Ibrahim ‘alaihis salam,
ﻭَﺇِﺫْ ﻗَﺎﻝَ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﺭَﺏِّ ﺍﺟْﻌَﻞْ ﻫَﺬَﺍ ﺑَﻠَﺪًﺍ ﺁَﻣِﻨًﺎ ﻭَﺍﺭْﺯُﻕْ ﺃَﻫْﻠَﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﻣَﻦْ ﺁَﻣَﻦَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ ﺍﻟْﺂَﺧِﺮِ ﻗَﺎﻝَ ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﻔَﺮَ ﻓَﺄُﻣَﺘِّﻌُﻪُ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ ﺛُﻢَّ ﺃَﺿْﻄَﺮُّﻩُ ﺇِﻟَﻰ ﻋَﺬَﺍﺏِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻭَﺑِﺌْﺲَ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa : 

“Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman : “Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali “.” (QS. Al Baqarah : 126).
Begitu pula disebutkan dalam ayat lainnya,
ﻭَﻣَﻦْ ﺩَﺧَﻠَﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺁَﻣِﻨًﺎ
“Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia ” (QS. Ali Imran : 97).
Kaum Quraisy di masa silam juga merasakan rasa aman ketika safar mereka,
ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺃَﻃْﻌَﻤَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺟُﻮﻉٍ ﻭَﺁَﻣَﻨَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺧَﻮْﻑٍ
“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan ” 

(QS. Quraisy : 4).
● Ketiga : 

Rizki begitu berlipat di tanah haram.

Inilah juga berkat do’a Nabi Ibrahim ‘alaihis salam,
ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺳْﻜَﻨْﺖُ ﻣِﻦْ ﺫُﺭِّﻳَّﺘِﻲ ﺑِﻮَﺍﺩٍ ﻏَﻴْﺮِ ﺫِﻱ ﺯَﺭْﻉٍ ﻋِﻨْﺪَ ﺑَﻴْﺘِﻚَ ﺍﻟْﻤُﺤَﺮَّﻡِ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻟِﻴُﻘِﻴﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓَ ﻓَﺎﺟْﻌَﻞْ ﺃَﻓْﺌِﺪَﺓً ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺗَﻬْﻮِﻱ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﺍﺭْﺯُﻗْﻬُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ
“Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur .” 

(QS. Ibrahim : 37).
● Keempat : 

Tanah Haram tidak akan dimasuki Dajjal

Dajjal akan muncul dari Ashbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut. 
Yang dikecualikan di sini adalah Makkah dan Madinah karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan memasuki kedunya hingga akhir zaman. 
Dalam hadits Fathimah bin Qois radhiyallahu ‘anha disebutkan bahwa Dajjal mengatakan,
ﻓَﺄَﺧْﺮُﺝَ ﻓَﺄَﺳِﻴﺮَ ﻓِﻰ ﺍﻷَﺭْﺽِ ﻓَﻼَ ﺃَﺩَﻉَ ﻗَﺮْﻳَﺔً ﺇِﻻَّ ﻫَﺒَﻄْﺘُﻬَﺎ ﻓِﻰ ﺃَﺭْﺑَﻌِﻴﻦَ ﻟَﻴْﻠَﺔً ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻜَّﺔَ ﻭَﻃَﻴْﺒَﺔَ ﻓَﻬُﻤَﺎ ﻣُﺤَﺮَّﻣَﺘَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻰَّ ﻛِﻠْﺘَﺎﻫُﻤَﺎ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﺃَﺭَﺩْﺕُ ﺃَﻥْ ﺃَﺩْﺧُﻞَ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً ﺃَﻭْ ﻭَﺍﺣِﺪًﺍ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﺍﺳْﺘَﻘْﺒَﻠَﻨِﻰ ﻣَﻠَﻚٌ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺍﻟﺴَّﻴْﻒُ ﺻَﻠْﺘًﺎ ﻳَﺼُﺪُّﻧِﻰ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻭَﺇِﻥَّ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﻧَﻘْﺐٍ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻣَﻼَﺋِﻜَﺔً ﻳَﺤْﺮُﺳُﻮﻧَﻬَﺎ
“Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali pasti aku singgahi dalam masa empat puluh malam selain Makkah dan Thoybah (Madinah Nabawiyyah). Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya. ” (HR. Muslim no. 2942)
Dan Dajjal tidak akan memasuki empat masjid. Dalam hadits disebutkan tentang Dajjal,
ﻻَ ﻳَﺄْﺗِﻰ ﺃَﺭْﺑَﻌَﺔَ ﻣَﺴَﺎﺟِﺪَ ﺍﻟْﻜَﻌْﺒَﺔَ ﻭَﻣَﺴْﺠِﺪَ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝِ ﻭﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪَ ﺍﻷَﻗْﺼَﻰ ﻭَﺍﻟﻄُّﻮﺭَ
“Dajjal tidak akan memasuki empat masjid: masjid Ka’bah (masjidil Haram), masjid Rasul (masjid Nabawi), masjid Al Aqsho’, dan masjid Ath Thur. ” 

(HR. Ahmad 5 : 364. Kata Syaikh Syu’aib Al Arnauth, sanad hadits ini shahih)
Wallahu Waliyyut Taufiq.

________________________

Madinah An Nabawiyah |

http://www.rumaysho.com

Advertisements

​💌 *Peringatan !!!!*
Jangan mau jadi tontonan gratis para syaitan..

Karena..
Syaitan akan turut serta dalam hubungan intim antara sumai istri jika tdk berdoa dg doa yg diajarkan nabi shalallahu alaihi wasalam, karena di dalam do’a ini diawali dengan penyebutan “bismillah”. Demikian pendapat sebagian ulama. Mujahid rahimahullah berkata,
أَنَّ الَّذِي يُجَامِع وَلَا يُسَمِّي يَلْتَفّ الشَّيْطَان عَلَى إِحْلِيله فَيُجَامِع مَعَهُ
“Siapa yang berhubungan intim dengan istrinya lantas tidak mengawalinya dengan ‘bismillah’, maka setan akan menoleh pada pasangannya lalu akan turut dalam berhubungan intim dengannya” (Fathul Bari, 9: 229)
Innalillah… Sungguh memalukan..

Mari kita cari tau.doanya…
Apa doanya?
Tapi Harus anda hafalkan ya!! Atau jika susah hafal, tulis yg besar dan tempel saja ditempat istirahat
Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
« لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِىَ أَهْلَهُ فَقَالَ:

بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
. فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِى ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا
“Jika salah seorang dari kalian (yaitu suami) ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca do’a:

[Bismillah Allahumma jannibnaasy syaithoona wa jannibisy syaithoona maa rozaqtanaa],
“Dengan (menyebut) nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari (gangguan) setan dan jauhkanlah setan dari rezki yang Engkau anugerahkan kepada kami”,
kemudian jika Allah menakdirkan (lahirnya) anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya” (HR. Bukhari no. 6388 dan Muslim no. 1434).

Dan syaiton pun akan terhalang dari melihat anda berdua dalam bercinta!
📝 Oleh Ustadz Abu Riyadl Nurcholis Majid, Lc حفظه الله تعالى
🔊 [ 📖 ] BBG Al-Ilmu

Ketika kita takut….

​Ketika takut seseorang, kita menjauhinya. Hati berdebar-debar. Ketika takut kepada Allah, kita justru mendekatkan diri kepada-Nya dalam bingkai taqarrub. Hati pun nyaman dalam tenang dan lapang.

.

Ketika ada hajat lalu meminta-minta kepada manusia, kepala kita menunduk di hadapannya. Kita pun semakin hina dan rendah di matanya. Ketika ada hajat lalu meminta kepada Allah, kepala kita terangkat ke langit. Kita pun semakin mulia di sisi-Nya.

.

Betapa agungnya Rabb kita.

______
Via FahriansyahY hafidzahullah

​Perbanyaklah istighfar…

Syeikhul Islam -rohimahulloh- mengatakan:

“Istighfar adalah kebaikan yg paling agung, oleh karena itu, siapa yg merasa kurang dlm perkataannya, atau kurang dlm amalannya, *atau kurang dlm rezekinya*, atau merasa gonjang-ganjing hatinya; maka hendaklah dia hadapi dg kalimat tauhid dan istighfar”.
[Al-Fatawa 11/698].